The airline that offered overnight stay at a hotel to a passenger on a canceled flight is not liable for compensation if the passenger suffered damage as a result of the fault of the hotel staff

A.Fasaria Law Firm > Blog > News > The airline that offered overnight stay at a hotel to a passenger on a canceled flight is not liable for compensation if the passenger suffered damage as a result of the fault of the hotel staff

According to a decision of the European Court of Justice 3.9.2020, the air carrier which, offered overnight at a hotel to a passenger

ματαιωθείσας πτήσεως δεν είναι δυνατόν να υποχρεωθεί,
βάσει του κανονισμού, να αποζημιώσει τον επιβάτη αυτόν για βλάβες προκληθείσες
από πταίσμα του προσωπικού του ξενοδοχείου.

Ιστορικό της υπόθεσης:

Στο πλαίσιο οργανωμένου ταξιδίου, η ON είχε κράτηση για
πτήση από τη Μαγιόρκα (Ισπανία) στη Βιέννη (Αυστρία), η οποία επρόκειτο να
πραγματοποιηθεί από την NIKI Luftfahrt. Κατόπιν ματαίωσης της πτήσης αυτής, η
εν λόγω κράτηση τροποποιήθηκε και η αναχώρηση από τη Μαγιόρκα προγραμματίστηκε
για το βράδυ της επομένης. Λόγω της ματαίωσης αυτής, η NIKI Luftfahrt προσέφερε
στην ΟΝ δωρεάν διανυκτέρευση σε τοπικό ξενοδοχείο.

Κατά τη διάρκεια της διαμονής της στο ξενοδοχείο αυτό, η ON,
η οποία χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο, έπεσε και τραυματίστηκε σοβαρά όταν οι
εμπρόσθιοι τροχοί του αναπηρικού αμαξιδίου της σφηνώθηκαν σε εγκάρσιο κανάλι
απορροής υδάτων του οδοστρώματος.

Η ΟΝ άσκησε αγωγή ενώπιον του Landesgericht Korneubourg
(πρωτοδικείου Korneubourg, Αυστρία) με αίτημα να υποχρεωθεί η NM να της
καταβάλει αποζημίωση για τη βλάβη που υπέστη. Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι
το ατύχημα συνέβη εντός του προμνησθέντος ξενοδοχείου και ότι το προσωπικό του
υπεύθυνου για τη λειτουργία του ξενοδοχείου αυτού είχε επιδείξει αμελή
συμπεριφορά, καθότι δεν είχε αφαιρέσει το εν λόγω εγκάρσιο κανάλι απορροής
υδάτων ούτε είχε λάβει μέτρα ασφαλείας για αυτό.

Με απόφαση της 21ης Νοεμβρίου 2018, το ανωτέρω δικαστήριο
απέρριψε την αγωγή με το σκεπτικό ότι ο αερομεταφορέας υποχρεούνταν μόνο να
παράσχει κατάλυμα, δεδομένου ότι ο κανονισμός 261/2004 δεν προβλέπει καμία
ευθύνη για τις ζημίες που προκαλούνται λόγω ενδεχόμενης αμέλειας του προσωπικού
του ξενοδοχείου στο οποίο προσφέρεται διανυκτέρευση βάσει του κανονισμού αυτού.

Κατά της ως άνω απόφασης, η ΟΝ άσκησε έφεση ενώπιον του
Oberlandesgericht Wien (εφετείου Βιέννης, Αυστρία), το οποίο, με διάταξη της
14ης Φεβρουαρίου 2019, εξαφάνισε την ανωτέρω απόφαση. Κατά το δευτεροβάθμιο
δικαστήριο, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο το οποίο εφαρμόζεται εκ παραλλήλου με
τον κανονισμό 261/2004 δυνάμει του άρθρου 12 του τελευταίου, ο αερομεταφορέας
ευθύνεται για την αμελή συμπεριφορά του προσωπικού του ξενοδοχείου στο οποίο
ανέθεσε να εκπληρώσει τις παροχές που αυτός οφείλει βάσει του άρθρου 9,
παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, του κανονισμού 261/2004. Ως εκ τούτου, το
Oberlandesgericht Wien (εφετείο Βιέννης) παρέπεμψε την υπόθεση ενώπιον του
πρωτοβάθμιου δικαστηρίου προκειμένου να εξετασθούν οι ακριβείς περιστάσεις του
κρίσιμου στην υπόθεση της κύριας δίκης ατυχήματος.

Ακολούθως, η NM άσκησε αναίρεση ενώπιον του Oberster
Gerichtshof (Ανωτάτου Δικαστηρίου, Αυστρία), ζητώντας να αναγνωριστεί ότι η
NIKI Luftfahrt είχε εκπληρώσει την υποχρέωση που υπέχει βάσει του άρθρου 9,
παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, του κανονισμού 261/2004, καθόσον παρέσχε δωρεάν
διανυκτέρευση στην ON, δεδομένου ότι ο αερομεταφορέας δεν υποχρεούται
ειδικότερα να ελέγξει, επιπροσθέτως, τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου που
προτείνει προκειμένου να αποφύγει τη στοιχειοθέτηση ευθύνης του.

Το ΔΕΕ με την απόφαση του έκρινε τα ακόλουθα:

Tο άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, του κανονισμού (ΕΚ)
261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των
επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση
άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 295/91, έχει την έννοια ότι η υποχρέωση που
υπέχει ο αερομεταφορέας, βάσει της διάταξης αυτής, να προσφέρει δωρεάν διανυκτέρευση
σε ξενοδοχείο στους επιβάτες στους οποίους αναφέρεται η διάταξη αυτή δεν
συνεπάγεται ότι ο εν λόγω αερομεταφορέας υποχρεούται να μεριμνήσει o ίδιος για
τις λεπτομέρειες της διαμονής αυτής καθεαυτήν.

Ο κανονισμός 261/2004 έχει την έννοια ότι αερομεταφορέας ο
οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, του κανονισμού αυτού,
προσέφερε διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο σε επιβάτη ματαιωθείσας πτήσεως δεν είναι
δυνατόν να υποχρεωθεί, βάσει του κανονισμού αυτού και μόνον, να αποζημιώσει τον
επιβάτη αυτόν για βλάβες προκληθείσες από πταίσμα του προσωπικού του
ξενοδοχείου.

Source: www.cylegalnews.com